Projekt FVE ČEGAN ENERGIE, s.r.o.

Projekt spolufinancovaný Evropským fondem pro mezinárodní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rok 2022–2023

r.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0000489

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 308,8 kWp. Realizací projektu společnosti ČEGAN ENERGIE, s.r.o., dojde ke zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Investice:  7,2 mil. Kč