Vědci v Antarktidě budou testovat systém štěrkové stabilizace BERA Gravel Fix

V nelehkých podmínkách čítajících až -35 °C začnou letos vědci testovat systém štěrkové stabilizace od společnosti ČEGAN. Ten je možný používat například u městských a rezidenčních projektů, kde napomáhá ke stabilitě a pevnosti povrchů ze štěrku, písku i zeminy. Vědci jej na stanici využijí na zpevnění chodníku mezi technickými kontejnery.

Vzorek bude vystaven vodě, ledu, silnému UV záření, nárazovým větrům a dalším nelehkým antarktickým podmínkám. Jedná se o víceletý test. Pokud tento plně recyklovatelný stabilizační prvek obstojí, může se ucházet o ochrannou známku Testováno v Antarktidě.

Kromě testu deklarovaných vlastností proběhne i test materiálů, a to ve spolupráci s docentem Jiřím Tocháčkem z CEITEC VUT.


Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).
Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).

Zdroj: https://www.testovanovantarktide.cz/aktuality/vedci-v-antarktide-budou-testovat-system-sterkove-stabilizace