Rozšíření vývojového centra VIK ČEGAN s.r.o.

Společnost ČEGAN s.r.o. realizací projektu rozšířila výzkumné pracoviště o prototypovou formu k výzkumným účelům. V rámci projektu s názvem „Rozšíření vývojového centra VIK ČEGAN s.r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023930.

Společnost ČEGAN s.r.o., zveřejňuje informaci o možnosti spolupráce a využití výše uvedené prototypové formy pouze k výzkumným účelům v pracovních dnech na adrese místa realizace Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice.

Termín si prosím domluvte předem na:

slavoj.cegan@cegan.cz nebo +420 602 264 141

Děkujeme.

Ing. Ondřej Kaválek Ph.D., jednatel