Jak se u nás pracuje III.

„Byla jsem 20 let v plném invalidním důchodu, takže práce je pro mě finančně důležitá, pomáhá mi v osobním uspokojení, v kontaktu s lidmi.“ (Marta Suchá, ZP)

Zdravotně postižení zaujímají ve firmě Čegan nejrůznější pozice podle svých schopností a vzdělání. Paní Marta Suchá pracuje od roku 2011 jako manažerka Komerční spisovny.

Jak jste se dozvěděla o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

V roce 2008 jsem našla inzerát ve Slatinských novinách a 1. 1. 2009 nastoupila do firmy na pozici nákupčí, od roku 2011 působím jako manažerka komerční spisovny.

Máte speciální pracovní režim?

Jsem v trvalém částečném invalidním důchodu, pracuji tedy doma, potom působím 1 – 2xtýdně ve Šlapanicích a dále dojíždím do Náměšti na pracovní pochůzky.

V čem vám práce ve firmě kromě finančího ohodnocení pomohla?

Cítím se lépe, jsem v kontaktu s lidmi a práce mě baví.

Jak se vám ve firmě pracuje?

Spolupráce se zaměstnanci je velmi dobrá, pomáhá mi nemyslet na nemoci, překonávat překážky, nabízí mi nové možnosti v osobním i profesním životě.

 

Jak se u nás pracuje II.

Lidé se zdravotními postiženími se většinou chtějí vrátit zpět do života, ale jejich návrat je pochopitelně provázen mnoha překážkami. Miroslav Ryšánek je kvadruplegik, který se díky své vůli dokázal vrátit do práce.

„Díky práci ve firmě Čegan se cítím líp, že někam patřím, že něco dokážu.“ (Miroslav Ryšánek, ZP)

Jak jste se dozvěděl o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

Inzerát jsem našel na Internetu a hned napsal panu Čeganovi. Po seznámení s ním jsem 1. 1. 2013 nastoupil do firmy.

Jaké je vaše pracovní omezení?

Po úraze jsem kvadruplegik, tedy ochrnutý na všechny čtyři končetiny. Pracuji z domu, protože vše ovládám pouze hlavou (ústy) a bez asistence se nepohnu.

Co je náplní vaší práce?

Působím v marketingu jako obchodní zástupce pro 3D měření a náhradní plnění. 

V čem je pro vás práce ve firmě důležitá?

Kromě toho, že mi práce přináší finanční příjem, bez kterého bych si nezvládl platit veškerou svou osobní asistenci, se cítím užitečný. Cítím, že někam patřím a že něco dokážu, i když  v mém případě mohu používat na vše pouze hlavu.

Jak se u nás pracuje I.

Způsob náboru zaměstnanců OZP je poměrně náročný proces a probíhá přes více kanálů. Jak vyhledávat a zapracovávat OZP zaměstnance do společnosti je v podstatě současně know-how firmy.

„Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.“ (pan Křivonožka, ZP)

Zeptali jsme se pana Křivonožky, který pracuje jako dělník v lisovně plastů od roku 2006 a do práce dojíždí každý den na kole, jak se o nás dozvěděl?

Po 18 letech v někdejší Obnově jsem si hledal novou práci, dřív jsem byl zákazníkem stavebnin Čegan, firmu jsem znal a tak jsem se zeptal, jestli by pro mě neměli místo.

Jak se vám u nás pracuje?

Kolektiv mě přijal dobře, jsem tu spokojený. Pan Čegan je velmi vstřícný člověk, řekl bych lidumil. Nedávno, když na dílně namontovali nový fukar a táhlo mi na záda, což je pro mě nebezpečné, protože trpím hormonální poruchou nadledvinek tzv. solnou poruchou, tak pak Čegan obrátil klapky, abych nebyl vystavený chladu.

Je něco, co byste chtěl na práci ve firmě Čegan změnit?

Pracuji 2 dny 12h a pak mám 2 dny volna.  Rád bych pracoval 4 dny a pak měl 4 dny volna, abych se věnoval svým koníčkům. Není to ale s ohledem na ostatní zaměstnance s odlišnými zdravotními postiženími možné. Musíme se vzájemně přizpůsobovat a hledat kompromisy.

Chtěl byste pracovat někde jinde?

Možná, ale rozhodně jsem rád, že mám práci, která mě baví a jsem mezi lidmi. Nemohl bych být na podpoře a sedět doma. Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.

Smyslem podnikání by mělo být něco víc, než jenom zisk

„Účelem podnikání pro mě nikdy nebyly jenom vydělané peníze. Vždycky jsem potřeboval nějaký další, řekněme vyšší smysl, pro to, co dělám.“

Rozhovor se Slavojem Čeganem, jedním z prvních průkopníků zaměstnávání OZP, přinesl zajímavý pohled na lidské hodnoty a profit samotný.

Jaká byla vaše cesta k sociálnímu podnikání?

V roce 2002 jsem se zúčastnil školení Úřadu práce, které bylo zaměřené na vytváření míst pro zdravotně postižené pracovníky. Po zvážení všech pro a proti jsem usoudil, že některé naše aktivity jsou pro zaměstnávání zdravotně postižených vhodné a šel jsem do toho.

Co zaměstnávání OZP přesně obnáší?

Tak především jsou to vyšší náklady na přizpůsobení pracoviště a úpravu výrobních procesů, s čímž souvisí také náročnější organizace a komunikace.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, co se týká pracovního prostředí?

Zaměstnavatel musí při přizpůsobování pracovního prostředí pro OZP odstranit nejen technické a komunikační bariéry, ale navíc i mnohdy nastavit individuální režim práce, pracovní tempo i přestávky. 

V souladu s principy sociálního podnikání je více než 50% zisku firmy investováno zpět do rozvoje a udržení takovýchto pracovních míst.

Jak se vám podařilo sladit požadavky výrobního provozu a možnosti zaměstnanců? 

Jinými slovy, na pořadu dne je vždy tolerance a vstřícnost.

S jakými předsudky jste se setkal během doby, co zaměstnáváte OZP?

Doba, kdy bylo zaměstnávání osob se zdravotními postižením bráno primárně jako charitativní pomoc slabším jedincům v rámci tzv. chráněné dílny, z níž nemohou vzejít výrazné kvalitní výsledky a konkurenceschopná produkce už dávno naštěstí pominula.

Změnila se situace k lepšímu?

ČEGAN s.r.o. a řada dalších firem, je provozem na úrovni, plně schopným obstát v současné konkurenci. Navíc chceme podpořit osobní a profesní rozvoj těch zaměstnanců, kteří o to projeví zájem.

Vaši úspěšnou činnost na poli sociálního podnikání potvrdilo několik ocenění.

Naše firma obdržela v roce 2008 ocenění Ministerstva práce a obchodu za mimořádný přínos v integraci osob se zdravotním postižením na pracovním trhu. V roce 2015 jsme se stali druhou nejlepší Firmou roku v Jihomoravském kraji. Ovšem za největší úspěch považuji širokou zákaznickou síť na celém světě, která bez problémů akceptuje naše produkty a konkurenci schopnost s běžnými produkty.

Jaké nedostatky obnáší současný zákon o zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků, jehož úpravu se snažíte prosadit?

Problémů k řešení je celá řada. Za nejzávažnější však považuji nefunkční Institut náhradního plnění, který by mohl být výraznou obchodní podporou zaměstnavatelů OZP, což v současném stavu není.

Co je cílem vašich aktivit na MPSV?

Důležitou záležitostí, kterou s ministerstvem řešíme je zbytečně komplikovaný proces vymezení chráněných pracovních míst. Naší snahou je vymezit celou společnost, ne pouze jednotlivá místa, což by celý proces značně zjednodušilo. Cílem našich aktivit je pochopitelně dosáhnout stavu, který umožní efektivní fungování zaměstnavatelů OZP a současně v maximální možné míře zabrání zneužívání státní podpory.

Proč by se měl zaměstnavatel zajímat o možnosti sociálního podnikání?

Když uvážíme fakt, že dnes žije v ČR přes 1 milión lidí se zdravotním postižením – z toho téměř polovina je v produktivním věku – je téma sociálního podnikání pro současné české firmy a podnikatele jistě tématem ke zvážení. 

Firma Čegan je zaměstnavatelem OZP a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Z celkového počtu 150 zaměstnanců je více než 50% pracovníků s různým zdravotním postižením.