Jak se u nás pracuje I.

Způsob náboru zaměstnanců OZP je poměrně náročný proces a probíhá přes více kanálů. Jak vyhledávat a zapracovávat OZP zaměstnance do společnosti je v podstatě současně know-how firmy.

„Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.“ (pan Křivonožka, ZP)

Zeptali jsme se pana Křivonožky, který pracuje jako dělník v lisovně plastů od roku 2006 a do práce dojíždí každý den na kole, jak se o nás dozvěděl?

Po 18 letech v někdejší Obnově jsem si hledal novou práci, dřív jsem byl zákazníkem stavebnin Čegan, firmu jsem znal a tak jsem se zeptal, jestli by pro mě neměli místo.

Jak se vám u nás pracuje?

Kolektiv mě přijal dobře, jsem tu spokojený. Pan Čegan je velmi vstřícný člověk, řekl bych lidumil. Nedávno, když na dílně namontovali nový fukar a táhlo mi na záda, což je pro mě nebezpečné, protože trpím hormonální poruchou nadledvinek tzv. solnou poruchou, tak pak Čegan obrátil klapky, abych nebyl vystavený chladu.

Je něco, co byste chtěl na práci ve firmě Čegan změnit?

Pracuji 2 dny 12h a pak mám 2 dny volna.  Rád bych pracoval 4 dny a pak měl 4 dny volna, abych se věnoval svým koníčkům. Není to ale s ohledem na ostatní zaměstnance s odlišnými zdravotními postiženími možné. Musíme se vzájemně přizpůsobovat a hledat kompromisy.

Chtěl byste pracovat někde jinde?

Možná, ale rozhodně jsem rád, že mám práci, která mě baví a jsem mezi lidmi. Nemohl bych být na podpoře a sedět doma. Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.

Smyslem podnikání by mělo být něco víc, než jenom zisk

„Účelem podnikání pro mě nikdy nebyly jenom vydělané peníze. Vždycky jsem potřeboval nějaký další, řekněme vyšší smysl, pro to, co dělám.“

Rozhovor se Slavojem Čeganem, jedním z prvních průkopníků zaměstnávání OZP, přinesl zajímavý pohled na lidské hodnoty a profit samotný.

Jaká byla vaše cesta k sociálnímu podnikání?

V roce 2002 jsem se zúčastnil školení Úřadu práce, které bylo zaměřené na vytváření míst pro zdravotně postižené pracovníky. Po zvážení všech pro a proti jsem usoudil, že některé naše aktivity jsou pro zaměstnávání zdravotně postižených vhodné a šel jsem do toho.

Co zaměstnávání OZP přesně obnáší?

Tak především jsou to vyšší náklady na přizpůsobení pracoviště a úpravu výrobních procesů, s čímž souvisí také náročnější organizace a komunikace.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, co se týká pracovního prostředí?

Zaměstnavatel musí při přizpůsobování pracovního prostředí pro OZP odstranit nejen technické a komunikační bariéry, ale navíc i mnohdy nastavit individuální režim práce, pracovní tempo i přestávky. 

V souladu s principy sociálního podnikání je více než 50% zisku firmy investováno zpět do rozvoje a udržení takovýchto pracovních míst.

Jak se vám podařilo sladit požadavky výrobního provozu a možnosti zaměstnanců? 

Jinými slovy, na pořadu dne je vždy tolerance a vstřícnost.

S jakými předsudky jste se setkal během doby, co zaměstnáváte OZP?

Doba, kdy bylo zaměstnávání osob se zdravotními postižením bráno primárně jako charitativní pomoc slabším jedincům v rámci tzv. chráněné dílny, z níž nemohou vzejít výrazné kvalitní výsledky a konkurenceschopná produkce už dávno naštěstí pominula.

Změnila se situace k lepšímu?

ČEGAN s.r.o. a řada dalších firem, je provozem na úrovni, plně schopným obstát v současné konkurenci. Navíc chceme podpořit osobní a profesní rozvoj těch zaměstnanců, kteří o to projeví zájem.

Vaši úspěšnou činnost na poli sociálního podnikání potvrdilo několik ocenění.

Naše firma obdržela v roce 2008 ocenění Ministerstva práce a obchodu za mimořádný přínos v integraci osob se zdravotním postižením na pracovním trhu. V roce 2015 jsme se stali druhou nejlepší Firmou roku v Jihomoravském kraji. Ovšem za největší úspěch považuji širokou zákaznickou síť na celém světě, která bez problémů akceptuje naše produkty a konkurenci schopnost s běžnými produkty.

Jaké nedostatky obnáší současný zákon o zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků, jehož úpravu se snažíte prosadit?

Problémů k řešení je celá řada. Za nejzávažnější však považuji nefunkční Institut náhradního plnění, který by mohl být výraznou obchodní podporou zaměstnavatelů OZP, což v současném stavu není.

Co je cílem vašich aktivit na MPSV?

Důležitou záležitostí, kterou s ministerstvem řešíme je zbytečně komplikovaný proces vymezení chráněných pracovních míst. Naší snahou je vymezit celou společnost, ne pouze jednotlivá místa, což by celý proces značně zjednodušilo. Cílem našich aktivit je pochopitelně dosáhnout stavu, který umožní efektivní fungování zaměstnavatelů OZP a současně v maximální možné míře zabrání zneužívání státní podpory.

Proč by se měl zaměstnavatel zajímat o možnosti sociálního podnikání?

Když uvážíme fakt, že dnes žije v ČR přes 1 milión lidí se zdravotním postižením – z toho téměř polovina je v produktivním věku – je téma sociálního podnikání pro současné české firmy a podnikatele jistě tématem ke zvážení. 

Firma Čegan je zaměstnavatelem OZP a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Z celkového počtu 150 zaměstnanců je více než 50% pracovníků s různým zdravotním postižením.