Testování BERA Gravel Fix na Antarktidě

Ing. Slavoj Čegan je v rámci vývoje nových produktů v kontaktu s mnoha akademiky různých vysokých škol. Jedním z institutů je i brněnská Masarykova universita, která vlastní a provozuje polární výzkumnou stanici v Antarktidě na pobřeží ostrova Jamese Rosse. Po schůzce s panem Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D. (manažer České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě) bylo rozhodnuto, že tento projekt má smysl a testování ve spolupráci s Masarykovou universitou provedeme.

Základna se nachází na písčitém podloží a v letních měsících, když sníh odtaje, je kolem základny bahnitá zemina, která vědcům komplikuje přístupy do různých sekcí základen, které jsou od sebe oddělené. Cílem testu je zjistit, jestli náš produkt vyřeší tento problém a obstojí ve velmi extrémních podmínkách, jako jsou nízké teploty, UV záření.

Testování probíhá několik měsíců. Pokud produkt obstojí, dostane ochranou známku „Testováno v Antarktidě“.

Vědci v Antarktidě budou testovat systém štěrkové stabilizace BERA Gravel Fix

V nelehkých podmínkách čítajících až -35 °C začnou letos vědci testovat systém štěrkové stabilizace od společnosti ČEGAN. Ten je možný používat například u městských a rezidenčních projektů, kde napomáhá ke stabilitě a pevnosti povrchů ze štěrku, písku i zeminy. Vědci jej na stanici využijí na zpevnění chodníku mezi technickými kontejnery.

Vzorek bude vystaven vodě, ledu, silnému UV záření, nárazovým větrům a dalším nelehkým antarktickým podmínkám. Jedná se o víceletý test. Pokud tento plně recyklovatelný stabilizační prvek obstojí, může se ucházet o ochrannou známku Testováno v Antarktidě.

Kromě testu deklarovaných vlastností proběhne i test materiálů, a to ve spolupráci s docentem Jiřím Tocháčkem z CEITEC VUT.


Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).
Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).

Zdroj: https://www.testovanovantarktide.cz/aktuality/vedci-v-antarktide-budou-testovat-system-sterkove-stabilizace