Jak se u nás pracuje II.

Lidé se zdravotními postiženími se většinou chtějí vrátit zpět do života, ale jejich návrat je pochopitelně provázen mnoha překážkami. Miroslav Ryšánek je kvadruplegik, který se díky své vůli dokázal vrátit do práce.

„Díky práci ve firmě Čegan se cítím líp, že někam patřím, že něco dokážu.“ (Miroslav Ryšánek, ZP)

Jak jste se dozvěděl o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

Inzerát jsem našel na Internetu a hned napsal panu Čeganovi. Po seznámení s ním jsem 1. 1. 2013 nastoupil do firmy.

Jaké je vaše pracovní omezení?

Po úraze jsem kvadruplegik, tedy ochrnutý na všechny čtyři končetiny. Pracuji z domu, protože vše ovládám pouze hlavou (ústy) a bez asistence se nepohnu.

Co je náplní vaší práce?

Působím v marketingu jako obchodní zástupce pro 3D měření a náhradní plnění. 

V čem je pro vás práce ve firmě důležitá?

Kromě toho, že mi práce přináší finanční příjem, bez kterého bych si nezvládl platit veškerou svou osobní asistenci, se cítím užitečný. Cítím, že někam patřím a že něco dokážu, i když  v mém případě mohu používat na vše pouze hlavu.