Jak se u nás pracuje III.

„Byla jsem 20 let v plném invalidním důchodu, takže práce je pro mě finančně důležitá, pomáhá mi v osobním uspokojení, v kontaktu s lidmi.“ (Marta Suchá, ZP)

Zdravotně postižení zaujímají ve firmě Čegan nejrůznější pozice podle svých schopností a vzdělání. Paní Marta Suchá pracuje od roku 2011 jako manažerka Komerční spisovny.

Jak jste se dozvěděla o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

V roce 2008 jsem našla inzerát ve Slatinských novinách a 1. 1. 2009 nastoupila do firmy na pozici nákupčí, od roku 2011 působím jako manažerka komerční spisovny.

Máte speciální pracovní režim?

Jsem v trvalém částečném invalidním důchodu, pracuji tedy doma, potom působím 1 – 2xtýdně ve Šlapanicích a dále dojíždím do Náměšti na pracovní pochůzky.

V čem vám práce ve firmě kromě finančího ohodnocení pomohla?

Cítím se lépe, jsem v kontaktu s lidmi a práce mě baví.

Jak se vám ve firmě pracuje?

Spolupráce se zaměstnanci je velmi dobrá, pomáhá mi nemyslet na nemoci, překonávat překážky, nabízí mi nové možnosti v osobním i profesním životě.