Projekt FVE ČEGAN ENERGIE, s.r.o.

Projekt spolufinancovaný Evropským fondem pro mezinárodní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rok 2022–2023

r.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0000489

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 308,8 kWp. Realizací projektu společnosti ČEGAN ENERGIE, s.r.o., dojde ke zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Investice:  7,2 mil. Kč

Testování BERA Gravel Fix na Antarktidě

Ing. Slavoj Čegan je v rámci vývoje nových produktů v kontaktu s mnoha akademiky různých vysokých škol. Jedním z institutů je i brněnská Masarykova universita, která vlastní a provozuje polární výzkumnou stanici v Antarktidě na pobřeží ostrova Jamese Rosse. Po schůzce s panem Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D. (manažer České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě) bylo rozhodnuto, že tento projekt má smysl a testování ve spolupráci s Masarykovou universitou provedeme.

Základna se nachází na písčitém podloží a v letních měsících, když sníh odtaje, je kolem základny bahnitá zemina, která vědcům komplikuje přístupy do různých sekcí základen, které jsou od sebe oddělené. Cílem testu je zjistit, jestli náš produkt vyřeší tento problém a obstojí ve velmi extrémních podmínkách, jako jsou nízké teploty, UV záření.

Testování probíhá několik měsíců. Pokud produkt obstojí, dostane ochranou známku „Testováno v Antarktidě“.

Vědci v Antarktidě budou testovat systém štěrkové stabilizace BERA Gravel Fix

V nelehkých podmínkách čítajících až -35 °C začnou letos vědci testovat systém štěrkové stabilizace od společnosti ČEGAN. Ten je možný používat například u městských a rezidenčních projektů, kde napomáhá ke stabilitě a pevnosti povrchů ze štěrku, písku i zeminy. Vědci jej na stanici využijí na zpevnění chodníku mezi technickými kontejnery.

Vzorek bude vystaven vodě, ledu, silnému UV záření, nárazovým větrům a dalším nelehkým antarktickým podmínkám. Jedná se o víceletý test. Pokud tento plně recyklovatelný stabilizační prvek obstojí, může se ucházet o ochrannou známku Testováno v Antarktidě.

Kromě testu deklarovaných vlastností proběhne i test materiálů, a to ve spolupráci s docentem Jiřím Tocháčkem z CEITEC VUT.


Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).
Foto zleva: Slavoj Čegan (Čegan, s.r.o.), Jana Daňková (CTT MU), Jiří Tocháček (CEITEC VUT), Pavel Kapler (manažer České antarktického výzkumného programu).

Zdroj: https://www.testovanovantarktide.cz/aktuality/vedci-v-antarktide-budou-testovat-system-sterkove-stabilizace

Znovuvztyčení Sourozeneckého kříže v Priessnitzových lázních

Sourozenecký pramen | Jesenické prameny
Sourozenecký pramen a kříž kolem roku 1865

Sourozenecký kříž v sousedství Sourozeneckého pramene byl od 19. století jednou z neodmyslitelných památek Studničního vrchu. Po jeho znovuvztyčení v roce 2002 si vyžádal další obnovu. Nový kříž byl vyroben v zámečnické dílně Holar z nerezové oceli a dále obložen bukovým dřevem. Kříž bude usazen na původním místě jeho předchůdců.

Může jít o obrázek one or more people a woodwork
Výroba kříže

Obnova kříže bude dovršena letos v sobotu 11. září 2021 takzvanou Rodinnou slavností. Na tu si vás dovolují pozvat iniciátor a sponzor obnovy kříže Slavoj Čegan s organizátorem a místním patriotem Kamilem Zuco Zajíčkem.

Detail gravírovaného nápisu na kříži

PRÁCE NA OPRAVĚ SANATORIA PRIESSNITZ POKRAČUJÍ

„Rodinná slavnost je určena všem, kdo mají kladný vztah k jesenické krajině a rodinnému životu. Aktuální téma souvisí nejenom historicky se Sourozeneckým křížem, u kterého se podle legendy loučili děti pana Priessnitze před odchodem do světa, ale zvláště pak s dnešním životem,“ uvádí Kamil Zuco Zajíček. Akce po loňském Žehnání stromů opět přinese do okolí lázní netradiční událost. „Sejdeme se ve 14 hodin na Jižním svahu v lázních. Úvodní slovo zde bude mít Tomáš Hradil z Hnutí Brontosaurus. Pak poneseme nový Sourozenecký kříž až do poloviny Nassauské stezky ke skalisku cca, kde bude kříž usazen. V průběhu cesty nás čeká sedm zastavení, kde si můžeme odpočinout a poslechnout průvodní slovo římskokatolického děkana Stanislava Koláře a pravoslavného kněze Josefa Libora Kratochvíly. Budeme naslouchat myšlenkám o rodině a soužití v ní, akce je otevřena nejen tzv. věřícím, ale i široké veřejnosti,“ uvádějí pořadatelé na pozvánce.

Sourozenecký kříž s obložením

Zájemci o nesení kříže se mohou přihlásit organizátorům na mail zuco.grafenberg@seznam.cz nebo telefon 773 950 594.

Další informace v lázeňských listech.

Co vlastně je krmný válec pro divoká prasata?

Každého myslivce a lovce jistě zajímá, jak divočáky přilákat, jak je obelstít a přivábit k posedu. Lov na čekané je z hlediska kvalifikovaného odlovu černé zvěře opravdu nejvhodnější.

Existuje jedna vychytávka, díky níž můžete naučit černou zvěř přicházet do míst krmení a zároveň monitorovat její pohyb – krmný válec. Původ má pravděpodobně v Německu. Tam ho vzletně nazývají Sauenkreisel (prasečí vlček) nebo Schwarzwild-Futtertrommel.

Krmný buben
Krmný buben s víčkem

Jak vypadá a funguje?

Krmné zařízení pro černou zvěř neboli krmný buben pro divočáky je dutá nádoba s otvory, z nichž při manipulaci vypadává krmivo. Prasata jsou tak nucena s válcem pohybovat, stimuluje je k přirozenému rytí, zabaví se a udrží na jednom místě. Velmi rychle si na tento způsob krmení zvyknou a lákadlo navštěvují opětovně. Poblíž krmítka pro černou zvěř se zpravidla dají fotopasti nebo hodiny, které reagují na pohyb a spolehlivě tak zaznamenají přesný čas přítomnosti zvěře na krmelišti.

Ve společnosti Čegan s.r.o. je vášnivým myslivcem přímo její majitel Slavoj Čegan, a tak není divu, že již dlouhodobě vyrábíme vlastní krmné válce jedinečného designu, ve dvou velikostech. Malý válec (objem 11 litrů, ø223 mm, délka 333 mm) a střední válec (objem 22 litrů, ø223 mm, délka 666 mm).

Malý válec – rozměry

Krmítko pro divoká prasata je vyrobeno z HDPE – pevného, 12 mm silného, plně recyklovatelného plastu, jednotlivé díly jsou spojeny masivními vruty. Válec je prakticky nezničitelný a je dostatečně  těžký  na to, aby s ním nedokázala koulet a krmení nebrala jiná zvěř. Po obvodu nádoby jsou silné obruče, po kterých se válec kutálí, a zamezují tak zanesení zeminy dovnitř bubnu.

A jak krmelec nainstalovat?

Naplní se do 1/2 až 3/4 krmivem, nejlépe zrnem, jako je kukuřice či hrách. Bajonetové víko se utáhne a zařízení se instaluje na zamýšlené místo. Volný konec řetězu se uzamkne kolem kmene vhodného stromu. Je dobré vybrat místo, kde divočáci nemohou poškodit okolní plodiny.

Ukázka krmného válce v praxi

Krmné válce obou velikostí lze zakoupit na https://www.boarfeedertrap.com/.

Když se chce, tak to jde…

Čegan díky chytrému řešení ušetří svým zákazníkům 50% nákladů na dopravu.

BERA GRAVEL FIX, systém štěrkové a zemní stabilizace se u zákazníků těší po celém světě velké oblibě. Speciálně vyvinutá struktura medového plástu výborně zajišťuje štěrkové povrchy komunikací
a parkovišť. Navíc se jedná o produkt, který splňuje přísné environmentální požadavky Evropské unie a USA.

Jedinou vadou na kráse “Bery” jsou vysoké náklady na její dopravu. Zákazníci si stěžovali, že plásty zabírají moc místa, což se promítá do nákladů na uskladnění a přepravu. S řešením přišel pan Slavoj Čegan, který navrhl konstrukční úpravu prvků štěrkové stabilizace. Jednoduše řečeno vymyslel drážku, díky které zapadají jednotlivé prvky do sebe, tím se ušetří místo a s tím související náklady na dopravu. Zároveň se jedná o konkurenční výhodu, která zlepší pozici Bery na trhu.

“Každý problém má své řešení, které dřív nebo později přijde, musíme jen chtít věci posouvat.”

Originální řešení bylo registrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky jako patent číslo 307 746. Konstrukční úprava drenážního elementu tvořeného nosným prvkem, vnitřními buňkami, vnějšími buňkami a propustnou folií, kde vnitřní stěny vnitřních buněk a vnější stěny jsou opatřeny alespoň čtyřmi zářezy ze strany vrchní plochy nosného prvku drenážního elementu na usnadnění stohování, skladování a přepravy elementů.

Bera Gravel FIX TM je plně recyklovatelný stabilizační systém pro štěrk, písek nebo zeminu vyvinutý Nizozemskou firmou BERA BV a vyráběný společností ČEGAN s.r.o. Je navržen tak, aby maximalizoval pevnost a zároveň redukoval množství použitého kameniva. Při profesionální instalaci zajistí stabilní a zároveň porézní povrch vhodný pro rezidenční i městské projekty.

Více si můžete přečíst na: www.bera-bv.cz

Jak se u nás pracuje III.

„Byla jsem 20 let v plném invalidním důchodu, takže práce je pro mě finančně důležitá, pomáhá mi v osobním uspokojení, v kontaktu s lidmi.“ (Marta Suchá, ZP)

Zdravotně postižení zaujímají ve firmě Čegan nejrůznější pozice podle svých schopností a vzdělání. Paní Marta Suchá pracuje od roku 2011 jako manažerka Komerční spisovny.

Jak jste se dozvěděla o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

V roce 2008 jsem našla inzerát ve Slatinských novinách a 1. 1. 2009 nastoupila do firmy na pozici nákupčí, od roku 2011 působím jako manažerka komerční spisovny.

Máte speciální pracovní režim?

Jsem v trvalém částečném invalidním důchodu, pracuji tedy doma, potom působím 1 – 2xtýdně ve Šlapanicích a dále dojíždím do Náměšti na pracovní pochůzky.

V čem vám práce ve firmě kromě finančího ohodnocení pomohla?

Cítím se lépe, jsem v kontaktu s lidmi a práce mě baví.

Jak se vám ve firmě pracuje?

Spolupráce se zaměstnanci je velmi dobrá, pomáhá mi nemyslet na nemoci, překonávat překážky, nabízí mi nové možnosti v osobním i profesním životě.

 

Jak se u nás pracuje II.

Lidé se zdravotními postiženími se většinou chtějí vrátit zpět do života, ale jejich návrat je pochopitelně provázen mnoha překážkami. Miroslav Ryšánek je kvadruplegik, který se díky své vůli dokázal vrátit do práce.

„Díky práci ve firmě Čegan se cítím líp, že někam patřím, že něco dokážu.“ (Miroslav Ryšánek, ZP)

Jak jste se dozvěděl o možnosti pracovat ve firmě Čegan?

Inzerát jsem našel na Internetu a hned napsal panu Čeganovi. Po seznámení s ním jsem 1. 1. 2013 nastoupil do firmy.

Jaké je vaše pracovní omezení?

Po úraze jsem kvadruplegik, tedy ochrnutý na všechny čtyři končetiny. Pracuji z domu, protože vše ovládám pouze hlavou (ústy) a bez asistence se nepohnu.

Co je náplní vaší práce?

Působím v marketingu jako obchodní zástupce pro 3D měření a náhradní plnění. 

V čem je pro vás práce ve firmě důležitá?

Kromě toho, že mi práce přináší finanční příjem, bez kterého bych si nezvládl platit veškerou svou osobní asistenci, se cítím užitečný. Cítím, že někam patřím a že něco dokážu, i když  v mém případě mohu používat na vše pouze hlavu.

Jak se u nás pracuje I.

Způsob náboru zaměstnanců OZP je poměrně náročný proces a probíhá přes více kanálů. Jak vyhledávat a zapracovávat OZP zaměstnance do společnosti je v podstatě současně know-how firmy.

„Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.“ (pan Křivonožka, ZP)

Zeptali jsme se pana Křivonožky, který pracuje jako dělník v lisovně plastů od roku 2006 a do práce dojíždí každý den na kole, jak se o nás dozvěděl?

Po 18 letech v někdejší Obnově jsem si hledal novou práci, dřív jsem byl zákazníkem stavebnin Čegan, firmu jsem znal a tak jsem se zeptal, jestli by pro mě neměli místo.

Jak se vám u nás pracuje?

Kolektiv mě přijal dobře, jsem tu spokojený. Pan Čegan je velmi vstřícný člověk, řekl bych lidumil. Nedávno, když na dílně namontovali nový fukar a táhlo mi na záda, což je pro mě nebezpečné, protože trpím hormonální poruchou nadledvinek tzv. solnou poruchou, tak pak Čegan obrátil klapky, abych nebyl vystavený chladu.

Je něco, co byste chtěl na práci ve firmě Čegan změnit?

Pracuji 2 dny 12h a pak mám 2 dny volna.  Rád bych pracoval 4 dny a pak měl 4 dny volna, abych se věnoval svým koníčkům. Není to ale s ohledem na ostatní zaměstnance s odlišnými zdravotními postiženími možné. Musíme se vzájemně přizpůsobovat a hledat kompromisy.

Chtěl byste pracovat někde jinde?

Možná, ale rozhodně jsem rád, že mám práci, která mě baví a jsem mezi lidmi. Nemohl bych být na podpoře a sedět doma. Je to tu rodinný podnik, jsem v pohodě, a to mi vyhovuje.

Smyslem podnikání by mělo být něco víc, než jenom zisk

„Účelem podnikání pro mě nikdy nebyly jenom vydělané peníze. Vždycky jsem potřeboval nějaký další, řekněme vyšší smysl, pro to, co dělám.“

Rozhovor se Slavojem Čeganem, jedním z prvních průkopníků zaměstnávání OZP, přinesl zajímavý pohled na lidské hodnoty a profit samotný.

Jaká byla vaše cesta k sociálnímu podnikání?

V roce 2002 jsem se zúčastnil školení Úřadu práce, které bylo zaměřené na vytváření míst pro zdravotně postižené pracovníky. Po zvážení všech pro a proti jsem usoudil, že některé naše aktivity jsou pro zaměstnávání zdravotně postižených vhodné a šel jsem do toho.

Co zaměstnávání OZP přesně obnáší?

Tak především jsou to vyšší náklady na přizpůsobení pracoviště a úpravu výrobních procesů, s čímž souvisí také náročnější organizace a komunikace.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, co se týká pracovního prostředí?

Zaměstnavatel musí při přizpůsobování pracovního prostředí pro OZP odstranit nejen technické a komunikační bariéry, ale navíc i mnohdy nastavit individuální režim práce, pracovní tempo i přestávky. 

V souladu s principy sociálního podnikání je více než 50% zisku firmy investováno zpět do rozvoje a udržení takovýchto pracovních míst.

Jak se vám podařilo sladit požadavky výrobního provozu a možnosti zaměstnanců? 

Jinými slovy, na pořadu dne je vždy tolerance a vstřícnost.

S jakými předsudky jste se setkal během doby, co zaměstnáváte OZP?

Doba, kdy bylo zaměstnávání osob se zdravotními postižením bráno primárně jako charitativní pomoc slabším jedincům v rámci tzv. chráněné dílny, z níž nemohou vzejít výrazné kvalitní výsledky a konkurenceschopná produkce už dávno naštěstí pominula.

Změnila se situace k lepšímu?

ČEGAN s.r.o. a řada dalších firem, je provozem na úrovni, plně schopným obstát v současné konkurenci. Navíc chceme podpořit osobní a profesní rozvoj těch zaměstnanců, kteří o to projeví zájem.

Vaši úspěšnou činnost na poli sociálního podnikání potvrdilo několik ocenění.

Naše firma obdržela v roce 2008 ocenění Ministerstva práce a obchodu za mimořádný přínos v integraci osob se zdravotním postižením na pracovním trhu. V roce 2015 jsme se stali druhou nejlepší Firmou roku v Jihomoravském kraji. Ovšem za největší úspěch považuji širokou zákaznickou síť na celém světě, která bez problémů akceptuje naše produkty a konkurenci schopnost s běžnými produkty.

Jaké nedostatky obnáší současný zákon o zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků, jehož úpravu se snažíte prosadit?

Problémů k řešení je celá řada. Za nejzávažnější však považuji nefunkční Institut náhradního plnění, který by mohl být výraznou obchodní podporou zaměstnavatelů OZP, což v současném stavu není.

Co je cílem vašich aktivit na MPSV?

Důležitou záležitostí, kterou s ministerstvem řešíme je zbytečně komplikovaný proces vymezení chráněných pracovních míst. Naší snahou je vymezit celou společnost, ne pouze jednotlivá místa, což by celý proces značně zjednodušilo. Cílem našich aktivit je pochopitelně dosáhnout stavu, který umožní efektivní fungování zaměstnavatelů OZP a současně v maximální možné míře zabrání zneužívání státní podpory.

Proč by se měl zaměstnavatel zajímat o možnosti sociálního podnikání?

Když uvážíme fakt, že dnes žije v ČR přes 1 milión lidí se zdravotním postižením – z toho téměř polovina je v produktivním věku – je téma sociálního podnikání pro současné české firmy a podnikatele jistě tématem ke zvážení. 

Firma Čegan je zaměstnavatelem OZP a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Z celkového počtu 150 zaměstnanců je více než 50% pracovníků s různým zdravotním postižením.